e

Linkv.ist Gizlilik Politikası

Linkv.ist, Kullanıcılarından bazı Kişisel Veriler toplar.

Toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın kendi başına veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar bulunmaktadır: İzleyici; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklam veren Kimliği veya IDFA); cihaz bilgisi; coğrafya/bölge; kullanıcı sayısı ; seans sayısı; seans süresi; Uygulama içi satın alma işlemleri; işletim sistemleri; Kullanım verisi; çeşitli Veri türleri; e; Kullanıcı kimliği; ilk adı; profil fotoğrafı; Ödeme bilgisi; satın alım geçmişi; Evrensel benzersiz tanımlayıcı (UUID); kilitlenme verileri; Soyadı; Fatura Adresi; Kullanıcı adı; coğrafi konum.

Toplanan her bir Kişisel Veri türüyle ilgili tüm ayrıntılar, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya Veri toplamadan önce görüntülenen özel açıklama metinlerinde sağlanır. Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri olması durumunda, bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın özellikle bazı Verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, Kullanıcılar Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç doğurmadan bu Verileri iletmemekte serbesttir. Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar, Sahip ile iletişime geçebilirler. Bu Uygulama veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir kullanımı, bu belgede açıklanan diğer amaçlara ek olarak Kullanıcı tarafından istenen Hizmetin sağlanması amacına hizmet eder. ve varsa Çerez Politikasında.Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan herhangi bir üçüncü taraf Kişisel Verisinden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın rızasına sahip olduklarını teyit ederler.

Verilerin işlenme şekli ve yeriişleme yöntemleriSahip, Verilerin yetkisiz erişimini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır. Veri işleme, bilgisayarlar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili kurumsal prosedürler ve modlar izlenerek gerçekleştirilir. Sahibine ek olarak, bazı durumlarda Verilere, bu Uygulamanın işleyişiyle (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflar (üçüncü kişiler gibi) dahil olan belirli türdeki sorumlu kişiler tarafından erişilebilir. Taraf teknik servis sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, 

BT şirketleri, iletişim ajansları) gerekirse, Sahibi tarafından Veri İşlemcileri olarak atanır. Bu tarafların güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir.İşlemenin yasal dayanağıSahip, aşağıdakilerden birinin geçerli olması durumunda Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:Kullanıcılar, bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiştir. Not: Bazı mevzuatlar uyarınca, Sahibin, Kullanıcı bu tür işlemeye itiraz edene kadar (“vazgeçme”) Kişisel Verileri, rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan işlemesine izin verilebilir. Ancak bu, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu durumlarda geçerli değildir;Verilerin sağlanması, Kullanıcı ile bir sözleşmenin ifası ve/veya herhangi bir sözleşme öncesi yükümlülük için gereklidir;Mal Sahibinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyulması için işlemenin gerekli olması;işleme, kamu yararına yürütülen bir görevle veya Mal Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgiliyse;Mal Sahibi veya üçüncü bir şahıs tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olması.Her durumda, 

Sahip, işleme için geçerli olan belirli yasal temeli ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğu konusunda memnuniyetle yardımcı olacaktır.YerVeriler, Sahibin faaliyet ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları, Kullanıcı Verilerinin kendi ülkeleri dışında bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Kullanıcılar, bu tür aktarılan Verilerin işlendiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.Kullanıcılar ayrıca, 

Sahibi tarafından Verilerini korumak için. Bu tür bir aktarım gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak Sahibine danışabilir.saklama süresiKişisel Veriler, toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır.Öyleyse:Sahip ve Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tamamen yerine getirilene kadar saklanacaktır.Sahibinin meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek Sahip tarafından izlenen meşru menfaatlerle ilgili belirli bilgileri bulabilirler.Kullanıcının bu tür işlemeye izin verdiği her durumda, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Sahip, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerektiğinde veya bir makamın emriyle Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresi sona erdikten sonra uygulanamaz.

İşleme amaçları

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Sahibinin Hizmetini sunması, yasal yükümlülüklerine uyması, yaptırım taleplerine yanıt vermesi, hak ve menfaatlerini (veya Kullanıcılarının veya üçüncü şahısların haklarını) koruması, herhangi bir kötü niyetli veya hileli faaliyeti tespit etmesi, ve ayrıca aşağıdakileri içerir: Kayıt ve kimlik doğrulama, Üçüncü taraf hesaplarına erişim, Analizler, Harici platformlardan içerik görüntüleme, Platform hizmetleri ve barındırma, Ödemeleri işleme, Kişileri yönetme ve mesaj gönderme, Altyapı izleme, Harici sosyal ağlar ve platformlarla etkileşim, Kullanıcıyla İletişim, Konum tabanlı etkileşimler, Trafik optimizasyonu ve dağıtımı ve Barındırma ve arka uç altyapısı.Her bir amaç için kullanılan Kişisel Veriler hakkında özel bilgiler için Kullanıcı, “Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler” bölümüne başvurabilir.

Bu Uygulama tarafından istenen Facebook izinleriBu Uygulama, Kullanıcının Facebook hesabıyla işlem yapmasına ve bu hesaptan Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgi almasına izin veren bazı Facebook izinleri isteyebilir. Bu hizmet, bu Uygulamanın, Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağındaki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.Aşağıdaki izinler hakkında daha fazla bilgi için Facebook izin belgelerine ve Facebook gizlilik politikasına bakın .İstenen izinler şunlardır:Temel bilgilerVarsayılan olarak bu, kimlik, ad, resim, cinsiyet ve yerel ayarları gibi belirli Kullanıcı Verilerini içerir. Arkadaşlar gibi Kullanıcının belirli bağlantıları da mevcuttur. Kullanıcı Verilerinden daha fazlasını herkese açık hale getirdiyse, daha fazla bilgi mevcut olacaktır.E-postaKullanıcının birincil e-posta adresine erişim sağlar.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilerKişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Mülk Sahibi tarafından Mahkemede veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir. Kullanıcı, resmi makamların talebi üzerine Sahibinin kişisel verilerini ifşa etmesinin gerekebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama, Kullanıcıya talep üzerine belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakım

Çalıştırma ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları toplayabilir (Sistem günlükleri), bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Sahip, Kullanıcılarını bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulamada bilgilendirerek ve/veya - teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde - mevcut herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla Kullanıcılara bir bildirim göndererek herhangi bir zamanda bu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.